Projecten

Design traject voor langer thuis wonende ouderen

Klant
Gemeente Gavere
Diensten
Coaching,
Gebruikersonderzoek,
Prototyping
Tags
Senioren, Welzijn

Uitdaging

Hoe kunnen we zorg- en hulpvragen van ouderen beter beantwoorden in hun thuisomgeving?

Onderzoek

Twisted Studio bracht samen met een kernteam van sleutelfiguren uit de gemeente Gavere in kaart welke bestaande initiatieven en betrokken personen er belangrijk zijn in het leven van ouderen. We interviewden belanghebbenden die ons inzichten brachten over de noden en wensen van ouderen in Gavere. Tegelijk interviewden we een diverse groep ouderen en mantelzorgers en observeerden we bestaande zorg- en hulpverlening. Tot slot ervaarden we samen met het kernteam hoe je je als oudere beweegt met de hulp van een inleefkit. Op basis van dit onderzoek bepaalden we samen met het kernteam de uitdagingen voor Gavere.

Aanpak

Na een uitgebreid ethnografisch onderzoek organiseerden we een traject met burgerparticipatie. Dit brachten we op gang met twee co-creatiesessies met ouderen, mantelzorgers, ouderenverzorgers en andere betrokkenen. Via een reeks van actieve brainstormoefeningen en het bouwen van prototypes van innovatieve ideeën werd er gewerkt naar tastbare oplossingen. Zeven van deze ideeën werden geselecteerd om in realiteit uit te werken en te testen.

Resultaat

Naast de ideeën die de gemeente zelf gaat testen ontstonden ook een aantal burgerinitiatieven. Er ontstond op korte tijd een sterke dynamiek tussen mensen met ideeën en engagement. Er ontstond burgerparticipatie en samenwerkingen waar de gemeente niet van had durven dromen. Dit inspireerde de gemeente zo dat er op zoek gegaan wordt naar middelen om ook deze initiatieven te steunen. Dankzij de inzichten uit het onderzoek en de cocreatie-workshops zien de medewerkers van de gemeente meer dan ooit hoe en waar zij een verschil kunnen maken voor ouderen in de gemeente. In de gemeente ontstaan oplossingen die qua esthetiek niet opvallen, maar die wel compleet beantwoorden aan de noden van de doelgroep.

Van een nood van mantelzorgers naar samenwerking over organisaties heen

Zo spraken mantelzorgers in het ethnografisch onderzoek de nood uit om zicht te hebben op de ondersteunende diensten waar zijzelf en de persoon voor wie ze zorgen terecht kunnen. In een ideatie-workshop met ouderen en stakeholders kwam logischerwijs het idee om een centrale infolijn op te richten waar iedereen deze informatie telefonisch kan opvragen en waar tegelijk ook hulp kan gevraagd worden.

Het Sociaal Huis wou dit idee in prototype testen en liet een aantal ‘personages’ naar een telefoonlijn bellen met hun vraag. Zo zagen ze dat ze helemaal niet beschikten over de gevraagde informatie. Daarom werkte een team in een volgende stap aan een overzicht van de informatie, gaande van vervoer, poetshulp, klusjesdiensten, verzorging, animatie etc. Deze categorieën waren op zich al vernieuwend. Meestal vind je deze diensten verspreid over brochures heen, zelden samen in één overzicht.

Bij het samenstellen van het overzicht merkten de diensten die eraan meewerkten hoe weinig zij op de hoogte waren van de diensten van collega’s. Nu een jaar later is het overzicht nog steeds niet volledig. Het prototype van het overzicht, dat oorspronkelijk enkel bedoeld was voor de bemanning van de infolijn, is online gezet opdat diensten kunnen zien wat er al is en zelf kunnen aangeven wat nog ontbreekt. Door prototype online te plaatsen, ontdekte de gemeente dat mantelzorgers ook deze online versie van de infolijn kunnen gebruiken.

Gaandeweg beseften een aantal diensten dat ze teveel langs elkaar werken en meer kunnen bereiken door samen te werken. Ze onderzoeken hoe ze over de organisaties heen de noden van de bewoners van Gavere beter kunnen beantwoorden.

Dit traject is één van de zeven. Het succes ligt niet enkel aan de design methoden, maar ook aan goed procesdesign en sterke, gemotiveerde trekkers. Maar het zijn wel de creatieve designmethodieken die de dynamiek en het oplossingsgericht denken op gang hebben gebracht. Zonder de stappen van human centered design te doorlopen, waren we nooit tot deze situatie gekomen.

De gemeente Gavere doopte het project ‘Thuis in Gavere’ en bouwde een eigen website.

VVSG pikte ‘Thuis in Gavere’ op als best practise en maakte er een filmpje over:

We bereiden een workshop voor.

Hoe werken wij?

We bekijken steeds waar ons hulp het meest nodig is en hoe dat in jouw budget past. We geven je organisatie een twist in de richting van een efficiënte, effectieve oplossingen op maat van je doelpubliek.

Blijf op de hoogte

Volg ons op

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief voor meer updates over onze trainingen, events en projecten

Contact

Werkplek:
Drabstraat 43, B-9000 Gent

Factuuradres:
Aannemersstraat 136, B-9040 Gent

BTW: BE 0775.817.678

©Twisted studio 2022

Made with care in Josworld.org