Projecten

Burgerraad voor een gewestelijk gezondheidsbeleid

Klant
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel
Diensten
Gebruikersonderzoek
Tags
Beleid, Welzijn

Een kwalitatief onderzoek via diverse methodieken

Een project in samenwerking met 21 SolutionsPeriferia en Josworld.

De Brusselse minister van Gezondheid en Welzijn werkte aan een actieplan en wou daarvoor de stem van de Brusselaar horen. Twisted Studio is een van de partners die deze stem zocht en vond. We noemden het project Brussels Takes Care.

Om ons in te leven in de diepere noden en ervaringen van de Brusselaar op vlak van gezondheid en welzijn kozen we voor een digitale vragenlijst, online en fysieke mini-onderzoeksworkshops, en diepte-interviews. We besteedden bijzondere aandacht aan de noden van LGBTQI, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen in armoede. Zij lopen immers meer risico op gezondheidsproblemen.

Een burgerraad van 30 Brusselaars, van daklozen tot hoogopgeleide professionals

Een superdiverse burgerraad van Brusselaars kwam in december 2020 en januari 2021 bijeen. Gezien de covid-maatregelen van dat moment hielden we online sessies ondersteund door canvassen op het online whiteboard Miro. Zoom liet ons toe deelnemers in kleine groepjes te laten uitwisselen.

We baseerden ons qua opbouw op de Deense, sterk onderbouwde methodologie van ‘Consensus Forums’ en vulden deze methodisch in met Human Centered Design. We organiseerden drie workshops.

De groep kreeg via persona`s input over het onderzoek en de thematiek, ging in verdiepend debat met experten en elkaar, en formuleerde uiteindelijk adviezen en concrete ideeën voor het Brusselse gezondheidsbeleid.

Zie brusselstakescare.be voor downloads van de persona’s en verslagen.

Screenshot van een Miro-canvas zoals gebruikt bij een online interview
We bereiden een workshop voor.

Hoe werken wij?

We bekijken steeds waar ons hulp het meest nodig is en hoe dat in jouw budget past. We geven je organisatie een twist in de richting van een efficiënte, effectieve oplossingen op maat van je doelpubliek.

Blijf op de hoogte

Volg ons op

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief voor meer updates over onze trainingen, events en projecten

Contact

Werkplek:
Drabstraat 43, B-9000 Gent

Factuuradres:
Aannemersstraat 136, B-9040 Gent

BTW: BE 0775.817.678

©Twisted studio 2022

Made with care in Josworld.org