Persona-afbeeldingen voor Brussels Takes Care

Een project in samenwerking met 21 Solutions, Periferia en Josworld.

Een kwalitatief onderzoek via diverse methodieken
De Brusselse minister van Gezondheid en Welzijn werkte aan een actieplan en wou daarvoor de stem van de Brusselaar horen. Twisted Studio is een van de partners die deze stem zocht en vond. We noemden het project Brussels Takes Care.

Om ons in te leven in de diepere noden en ervaringen van de Brusselaar op vlak van gezondheid en welzijn kozen we voor een digitale vragenlijst, online en fysieke mini-onderzoeksworkshops, en diepte-interviews. We besteedden bijzondere aandacht aan de noden van LGBTQI, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen in armoede. Zij lopen immers meer risico op gezondheidsproblemen.

 

Een burgerraad van 30 Brusselaars, van daklozen tot hoogopgeleide professionals
Een superdiverse burgerraad van Brusselaars kwam in december 2020 en januari 2021 bijeen. Gezien de covid-maatregelen van dat moment hielden we online sessies ondersteund door canvassen op het online whiteboard Miro. Zoom liet ons toe deelnemers in kleine groepjes te laten uitwisselen.

We baseerden ons qua opbouw op de Deense, sterk onderbouwde methodologie van ‘Consensus Forums’ en vulden deze methodisch in met Human Centered Design. We organiseerden drie workshops.

De groep kreeg via persona`s input over het onderzoek en de thematiek, ging in verdiepend debat met experten en elkaar, en formuleerde uiteindelijk adviezen en concrete ideeën voor het Brusselse gezondheidsbeleid.

Zie brusselstakescare.be voor downloads van de persona`s en verslagen.

Screenshot van een Miro-canvas zoals gebruikt bij een online interview

Screenshot van een Miro-canvas zoals gebruikt bij een online interview

Overzicht alle projecten