We werken human centered. Wat betekent dat we vertrekken vanuit de noden van de mensen waarom het gaat. Ook zoeken we in elke fase naar participatie van de doelgroep en betrokkenen.

Je organisatie kan bij het hele proces ondersteuning krijgen of bij een deel ervan. We bekijken steeds waar onze hulp het meest nodig is en hoe dat in jouw budget past. Twisted Studio en jouw organisatie zijn partners in dit proces.

Het human centered design proces bestaat uit een aantal stappen die een dubbele diamant vormen:

Grafische voorstelling van de dubbele diamant, een voorstelling van het human-centered design proces

STAP 1. Leef je in

Human-centered design vertrekt vanuit de ervaring en noden van de doelgroep. Daarom kijken we breed, we divergeren, en dompelen we ons onder in de context van de gebruiker. Dit doen we door middel van verschillende onderzoeksmethodes. Zo doen we diepte-interviews, observaties, dagboeken of shadowing. We gaan zoals antropologen op zoek naar de noden en wensen van de gebruikers en dienstverleners. Hoe klein en onbetekenend ze ook lijken, we hebben aandacht voor alles. We observeren zoveel we kunnen. Wat mensen vertellen is immers niet altijd de hele realiteit. We gaan ook op zoek naar bestaande oplossingen en inspiratie voor oplossingen.

STAP 2. Definieer de uitdagingen

Op basis van het onderzoek gaan we op zoek naar nieuwe inzichten. We zoeken hierbij naar zaken die mensen weerhouden om de dienst te gebruiken. Of we zoeken naar punten waarop een nieuwe of verbeterde dienst kan inhaken. Deze komen vervolgens in een lijst van uitdagingen. We formuleren ze als: Hoe kunnen we -vragen. Deze vragen vernauwen onze focus, we convergeren. We identificeren waar groei en verandering mogelijk is.

STAP 3. Bedenk ideeën

We organiseren sessies waarbij de doelgroep en andere belangrijke betrokkenen creatieve opdrachten krijgen. Zo vinden zij hun inspiratie en ideeën voor mogelijke oplossingen bij de uitdagingen uit de vorige fase. Tegelijk bouwen ze met hun expertise verder op de ideeën van anderen. Belangrijk hierbij is dat we via deze workshops steeds de aanstekelijke energie en zin voor initiatief bij de betrokkenen ontdekken. De ideeën mogen breed gaan, we divergeren opnieuw.

STAP 4. Maak prototypes

Ideeën worden snel concreet gemaakt. Ook in deze fase werken de doelgroep en betrokkenen mee. Ze krijgen opnieuw creatieve opdrachten, deze keer om de ideeën uit de vorige fase tastbaar en concreet te maken. Ze maken tekeningen of maquettes in kleine testopstellingen. We noemen deze ‘shitty prototypes’ omdat ze er nog niet mooi of uitgewerkt uitzien. Het zijn tastbare zaken die de waarde van een idee verhelderen. Met het prototype kunnen we het idee beter overbrengen. Zo krijgen we waardevolle feedback in een vroeg stadium van ontwikkeling. Is het idee niet haalbaar, dan weten we dat snel en is er weinig energie en budget aan verspild.

STAP 5. Test en verbeter

We testen de ideeën en prototypes, verbeteren ze en testen opnieuw. De ideeën die overblijven worden in steeds reëlere maquettes of testversies ontwikkeld. Ook hier werken we participatief. Het is zelfs zo dat wij vaak enkel coachen in deze fase omdat voor het testen de expertise, infrastructuur en het netwerk van jouw organisatie nodig is. Alle relevante expertise komt samen en samen maken we keuzes, we convergeren naar haalbare en impactvolle oplossingen. Tot we op een punt komen dat we klaar zijn voor implementatie. Op basis hiervan kunnen we in detail een blueprint of plan opmaken dat aangeeft waar en hoe de oplossing impact heeft.

STAP 6. Implementeer

De oplossing wordt geïmplementeerd en na een zekere periode gaan we de impact na. Sommige zaken worden immers pas duidelijk bij het implementeren van het ontwerp. Na deze periode kunnen we opnieuw bekijken waar we kunnen bijsturen.