Dit zijn de stappen die we samen met je organisatie en de betrokkenen doorlopen.

Stap 1. Leef je in

Om te ervaren wat anderen voelen is het zaak jezelf onder te dompelen in de context van de gebruiker. Dit doen we door middel van verschillende onderzoeksmethodes zoals interviews, observaties of shadowing. We luisteren naar de noden en wensen van de gebruikers en dienstverleners.

Stap 2. Definieer de uitdagingen

Door onderzoek ontdekken we belangrijke inzichten. Dit zijn punten van spanning of barrières die gebruikers weerhouden om de dienst te gebruiken. Er vormen zich ontwerp-mogelijkheden rond deze inzichten, geformuleerd als: Hoe kunnen we -vragen die ons leiden naar gebieden van potentiële groei en verandering.

Stap 3. Bedenk ideeën

We gaan aan de slag met de uitdagingen en bedenken via creatieve methodes, al dan niet samen met de doelgroep, mogelijke oplossingen. We formuleren deze als ideeën.

Stap 4. Maak prototypes

Ideeën worden snel concreet gemaakt door een mix van foto’s, tekeningen of maquettes in tastbare testopstellingen, ook ‘prototypes’ genoemd. Een prototype is een testklaar voorbeeld van je idee en wordt gebruikt om het idee af te toetsen met de gebruikers.

Stap 5. Test en verbeter

Het is belangrijk om prototypes steeds opnieuw te gaan testen en verbeteren. We noemen dit iteraties.

Stap 6. Implementeer

Na een aantal iteraties van het prototype kan de oplossing geïmplementeerd worden. Er wordt een blueprint of plan in detail uitgetekend om na te gaan waar en hoe de oplossing impact heeft.