Elizabeth is sinds jaren beleidsmedewerker bij Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Daar coördineerde ze Weetewa.

Uitdaging

Hoe kunnen we video’s en vormingsmateriaal over het thema gender ontwikkelen dat jongeren aanspreekt en boeit.

Onderzoek

Een belangrijk inzicht is dat YouTube de favoriete website van vele jongeren is. In 2014 werden vlogs (videoblogs) steeds populairder. Tegelijk leren jongeren graag via sociale media en video. Tot slot bleek het hedendaagse feminisme heel doorgedreven gebruik te maken van sociale media.

Aanpak

Samen met collega’s van Sensoa en Mediaraven bedacht Elizabeth een thema-wedstrijd voor jonge YouTubers. Een wedstrijd laat toe video-materiaal door jongeren zelf te genereren. Tegelijk zorgt het competitie-gehalte voor een maximale kwaliteit. Tijdens de wedstrijdperiode kregen de YouTubers input over het thema gender via sociale media. Op deze manier leerde Sensoa bij over hoe jongeren online communiceren over het thema, wat hen boeit en waar ze over struikelen. Dit alles werd meegenomen in het ontwerp van nieuw vormingsmateriaal. Een testversie hiervan werd gebruikt bij verschillende groepen leerlingen van uiteenlopende origine, waarna het materiaal telkens werd bijgestuurd.

Resultaat

Weetewa: Tientallen YouTube-video’s waarin de stem van jongeren te horen is over moeilijk bespreekbare thema’s en bijhorend vormingsmateriaal. Weetewa blijft bestaan met elk jaar een nieuw thema. In 2015 was Weetewa een co-productie met MNM (VRT) en werd eind 2016 bekroond met een M-award. Dat zijn prijzen waarmee het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid initiatieven die mensen aanzetten kritischer, creatiever en bewuster met media om te gaan meer zichtbaarheid geven.

Overzicht alle projecten