Klant: Provincie Oost-Vlaanderen

Uitdaging

Hoe kunnen we samen met de medewerkers van de verschillende beleidsdiensten komen tot een gemeenschappelijk strategisch plan voor provinciaal ruimtelijk beleid?

Doel

De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een ambitieus en vernieuwd ruimtelijk beleid. Ruimtelijk beleid heeft gevolgen voor bijna elk ander beleidsdomein, dus de dienst Planning zocht intensieve samenwerking met sleutelfiguren van de andere provinciale diensten. Gezien een strakke timing werden zij geconfronteerd met een gebrek aan tijd om dit proces op een natuurlijke manier tot stand te laten komen. Omwille van het gedeelde eigenaarschap met andere diensten zochten ze een neutrale begeleiding.

Aanpak

We organiseerden op vraag van de Provincie drie sessies met medewerkers van alle relevante diensten. Het startpunt bestond uit de doelstellingen en acties die de verschillende diensten elk vooropstelden voor de komende jaren. We zorgden voor voldoende tijd om verbinding te vinden tussen de verschillende beleidsdomeinen en om gedeelde belangen te identificeren. Daarnaast gingen we ook na waar de verschillende accenten en belangen lagen. We ontwikkelden op maat een canvas. Dit canvas liet toe op een eenvoudige en creatieve manier de doelstellingen en acties te toetsen aan mogelijke ‘beleidskaders’ voor strategisch plan voor ruimtelijk beleid. Het canvas daagde ook uit om de noden van de Oost-Vlaming erbij te nemen.

Resultaat

  • Een keuze voor drie onderdelen in het strategisch plan: de beleidskaders.
  • Een gemeenschappelijke grond en een eerste ruwe versie van een gemeenschappelijk strategisch plan.
  • Verbinding en een positieve, creatieve dynamiek om op verder te surfen.
Overzicht alle projecten