We helpen organisaties met service design, of het ontwerpen van diensten, beleid en projecten. Daarbij kiezen we voor een bottom-up aanpak en efficiënte resultaten. We laten ons inspireren door human-centered design en sociaal ondernemerschap. We richten ons voornamelijk op de publieke en non-profit sector.

een rij post-its plakt op een tafel

Onderzoek

We vertrekken steeds vanuit de ervaring van het doelpubliek. We maken gebruik van participatief onderzoek om de ervaring van je doelpubliek te documenteren. Onze methoden zijn goed geschikt om kinderen en kwetsbare doelgroepen te bevragen.

Lees over onze methodiek

Service Design: iemand vult een journey map in

Project- en idee-ontwikkeling

We ontwikkelen diensten, campagnes of projecten vanuit de ervaring van je doelpubliek. We doen zoveel mogelijk in cocreatie met de betrokkenen: je doelpubliek, je team en betrokkenen. We testen snel ideeën. We maken ze tastbaar door ze te tekenen, met eenvoudige materialen te bouwen, etc. Zo kan het doelpubliek en je organisatie ervaren wat bedoeld wordt, kan je over het idee communiceren en kan je het verbeteren.

Lees over onze methodiek


Two paper prototypes

Coaching en workshops

Je bent zelf de grootste expert in de uitdagingen van je organisatie en je doelpubliek. We kunnen je team op maat trainen of coachen bij het doorlopen van de verschillende stappen van ontwikkeling.

Wat onze ‘studenten’ ervan vonden:
“Goed begeleid, strakke timing en regie”
“Heel concreet ondervinden”
“Stimuleert creativiteit”

Bekijk hier ons open aanbod aan workshops

Policy Design: Lego serious play to visualise policy choices.

Beleidsontwikkeling

Onze cocreatieve methoden laten toe om heel laagdrempelig participatie toe te laten van je doelgroep en stakeholders bij beleidsontwikkeling. Je vergroot slaagkansen om waardevolle en bruikbare input van betrokkenen te verkrijgen, recht uit hun ervaring. Typisch aan onze methoden is dat ze mensen uit hun vaste denkpatronen halen zodat ze met frisse ogen naar uitdagingen kunnen kijken. Iedereen heeft evenveel inbreng en stokpaardjes krijgen een nuttige, maar beperkte plaats.

Lees over onze methodiek