We helpen organisaties met service design, of het ontwerpen van diensten, beleid en projecten. Daarbij kiezen we voor een bottom-up aanpak en efficiënte resultaten. We laten ons inspireren door human-centered design en sociaal ondernemerschap. We richten ons voornamelijk op de publieke en non-profit sector.

een rij post-its plakt op een tafel

Onderzoek

We vertrekken steeds vanuit de ervaring van het doelpubliek. We maken gebruik van participatief onderzoek om de ervaring van je doelpubliek te documenteren. Onze methoden zijn goed geschikt om kinderen en kwetsbare doelgroepen te bevragen.

Service Design: iemand vult een journey map in

Project- en idee-ontwikkeling

We ontwikkelen diensten, campagnes of projecten vanuit de ervaring van je doelpubliek. We doen zoveel mogelijk in cocreatie met de betrokkenen: je doelpubliek, je team en betrokkenen. We testen snel ideeën. We maken ze tastbaar door ze te tekenen, met eenvoudige materialen te bouwen, etc. Zo kan het doelpubliek en je organisatie ervaren wat bedoeld wordt, kan je over het idee communiceren en kan je het verbeteren.


Two paper prototypes

Coaching en workshops

Je bent zelf de grootste expert in de uitdagingen van je organisatie en je doelpubliek. We kunnen je team op maat trainen of coachen bij het doorlopen van de verschillende stappen van ontwikkeling.

Wat onze ‘studenten’ ervan vonden:
“Goed begeleid, strakke timing en regie”
“Heel concreet ondervinden”
“Stimuleert creativiteit”

Bekijk hier ons open aanbod aan workshops

Policy Design: Lego serious play to visualise policy choices.

Beleidsontwikkeling

Onze cocreatieve methoden laten toe om heel laagdrempelig participatie toe te laten van je doelgroep en stakeholders bij beleidsontwikkeling. Je vergroot slaagkansen om waardevolle en bruikbare input van betrokkenen te verkrijgen, recht uit hun ervaring. Typisch aan onze methoden is dat ze mensen uit hun vaste denkpatronen halen zodat ze met frisse ogen naar uitdagingen kunnen kijken. Iedereen heeft evenveel inbreng en stokpaardjes krijgen een nuttige, maar beperkte plaats.


Methodiek

Dit zijn de stappen die we samen met je organisatie en de betrokkenen doorlopen. We werken human centered. Wat ook betekent dat we in elke fase zoeken naar participatie van de doelgroep en betrokkenen.
Je organisatie kan bij hele proces ondersteuning krijgen of bij een deel ervan. We bekijken steeds waar onze hulp het meest nodig is en hoe dat in jouw budget past. Twisted Studio en jouw organisatie zijn partners in dit proces. Zo voegen we elk onze expertise toe en hebben elkaar nodig om het proces tot een goed einde te brengen.

Grafische voorstelling van de dubbele diamant, een voorstelling van het human-centered design proces

STAP 1. Leef je in

Human-centered design vertrekt vanuit de ervaring en noden van de doelgroep. Daarom dompelen we ons onder in de context van de gebruiker. Dit doen we door middel van verschillende onderzoeksmethodes. Zo doen we diepte-interviews, observaties, dagboeken of shadowing. We gaan zoals archeologen op zoek naar de noden en wensen van de gebruikers en dienstverleners. Hoe klein en onbetekenend ze ook lijken, we hebben aandacht voor alles.

STAP 2. Definieer de uitdagingen

Op basis van ons of jouw onderzoek gaan we op zoek naar nieuwe inzichten. We zoeken hierbij naar zaken die gebruikers weerhouden om de dienst te gebruiken. Of we zoeken naar punten waarop een nieuwe of verbeterde dienst kan inhaken. Deze komen vervolgens in een lijst van uitdagingen. We formuleren ze als: Hoe kunnen we -vragen. Deze vragen laten ons zien waar groei en verandering mogelijk is. Het zijn onze ontwerp-vragen.

STAP 3. Bedenk ideeën

Via creatieve methodes bedenken we mogelijke oplossingen bij de uitdagingen. We doen dit het liefst op een participatieve manier. De doelgroep en andere belangrijke betrokkenen krijgen creatieve opdrachten. Zo vinden zij hun inspiratie. Tegelijk bouwen ze met hun expertise voort op de ideeën van anderen. Meestal organiseren we in deze fase cocreatie- of codesign workshops. Belangrijk hierbij is dat we via deze workshops steeds de aanstekelijke energie en zin voor initiatief bij de betrokkenen ontdekken. Tot slot maken we steeds een visueel verslag dat je meeneemt in de gedachten en ideeën van de deelnemers.

STAP 4. Maak prototypes

Ideeën worden snel concreet gemaakt. Ook in deze fase laten we de doelgroep en betrokkenen meewerken. Ze krijgen opnieuw creatieve opdrachten. Zo worden hun ideeën tastbaar en concreet. Ze maken foto’s, tekeningen of maquettes in kleine testopstellingen. We noemen deze ‘prototypes’. Het zijn testklare voorbeelden van ideeën. Met het prototype kunnen we het idee overbrengen aan de gebruikers. Of kunnen we het idee of een deel ervan op kleine schaal testen. Zo krijgen we waardevolle feedback in een vroeg stadium van ontwikkeling.

STAP 5. Test en verbeter

We testen de ideeën en prototypes, verbeteren ze en testen opnieuw. Dit noemen we iteraties. Soms sneuvelen ideeën. Omdat ze niet blijken aan te sluiten bij de noden of niet haalbaar zijn. Dit ontdekken we echter in een vroeg stadium. We willen onbruikbare ideeën herkennen vooraleer er veel tijd en geld in de ontwikkeling is geïnvesteerd. De ideeën die wel overblijven worden in steeds reëlere maquettes of testversies ontwikkeld. Ook hier werken we liefst participatief, samen met de doelgroep en belangrijke betrokkenen. Zo komt alle relevante expertise samen en maken we samen keuzes. Tot we op een punt komen dat we klaar zijn voor implementatie. Op basis hiervan tekenen we in detail een blueprint of plan dat aangeeft waar en hoe de oplossing impact heeft.

STAP 6. Implementeer

We implementeren samen met onze partner de oplossing. Dit betekent dat we samen de laatste keuzes maken. Na een zekere periode gaan we de impact na. Sommige zaken worden immers pas duidelijk bij het implementeren van het ontwerp. Na deze periode bekijken we opnieuw waar we kunnen bijsturen. Tot slot passen we de blueprint of het plan aan.