Business design voor een sociale onderneming

Klant: Schakel

Uitdaging

Hoe kunnen we een sociale onderneming met een aanbod rond cocreatie ontwerpen?

Onderzoek

Twisted Studio coachte medewerkers van Schakel vzw en Kwadraet bij het interviewen en observeren van hun medewerkers, partners en opdrachtgevers. Daarnaast zochten we good practise en inspiratie in binnen-en buitenland. Zo ontdekten we interessante zusjes en broertjes in het buitenland en over de taalgrens. Maar ook ontdekten we dat het huidige aanbod vaak niet gekend of begrepen wordt, zelfs door enthousiaste partners en opdrachtgevers. We luisterden een hele dag naar de verhalen die de medewerkers meebrachten en verwerkten deze met hen tot een lijst inzichten. Deze inzichten gebruikten we als basis om tot een lijst uitdagingen te komen.
Deze groepeerden we onder drie peilers. Vanuit deze focus vonden cocreatie-sessies met partners en opdrachtgevers plaats.

Aanpak

Kwadraet en Schakel vroegen begeleiding bij het ontwikkelen van een sociaal business plan voor de organisatie die ze na hun samensmelting zouden worden. Deze organisatie moest financieel grotendeels op zichzelf staan en moest een aanbod hebben voor zowel begeleiders van groepen, als partners, als opdrachtgevers. Ze wilden het plan vanuit de noden van de betrokkenen laten ontstaan.
Twisted Studio ontwierp een licht traject waarbij we voornamelijk coachten. We faciliteerden twee volledige dagen en één halve dag met medewerkers van Schakel en Kwadraet. Vooraf en tussenin kregen zij opdrachten van ons. Ook faciliteerden we een ideeënworkshop met betrokkenen. Tot slot gaven we ondersteuning bij het testen.

Resultaat

Een rapport met ideeën voor activiteiten, organisatiestructuur en sociaal business model.
Een ingevuld Business Model Canvas (Strategyzer).
Een overzicht van te testen ideeën met gedetailleerd stappenplan voor de tests.

Meer info over Schakel

Overzicht alle projecten