Video credit: Reading In Motion

Marlies werkte een jaar lang bij Greater Good Studio, een service design studio in Chicago dat design gebruikt om het leven van mensen in nood te verbeteren.

Klant: Reading In Motion is een non-profit organisatie met focus op scholen in kansarme buurten van Chicago. Ze voorzien leraars van coaching en een handleiding om leerlingen te leren lezen via muziek, beweging en drama.

Uitdaging

Hoe kunnen we kinderen in een kansarme omgeving leren lezen zonder blijvende hulp van gespecialiseerde coaches?

Onderzoek

79% van 13-14 jarigen in kansarme buurten van Chicago kunnen deze zin niet lezen. Ze worden “at-risk” kinderen genoemd. De handleiding en coaching van Reading in Motion heeft een bewezen impact, maar is arbeidsintensief. Een moeilijkheid is om een blijvende impact te verkrijgen en elke leraar dezelfde resultaten te laten behalen jaar na jaar, ook nadat de coaches van Reading In Motion er niet meer zijn.

Aanpak

Uit het onderzoek werden een tiental ontwerp-mogelijkheden geïdentificeerd die de duurzaamheid van het curriculum beïnvloeden. Marlies en collega’s bedachten samen met de klant een reeks concepten en kozen voor de meest impactvolle. Deze deelden ze met leraars in verschillende feedback-rondes, waarbij steeds geavanceerdere prototypes werden gebruikt. De coaches van Reading In Motion werden begeleid door het designteam om zelf prototypes te bouwen en te testen met leraars en leerlingen. Via een iteratief test-proces groeiden de concepten uit naar praktische oplossingen voor een duurzamer curriculum.

Resultaat

Het co-creatieve proces bracht een organisatieverandering teweeg waarbij de focus verschoof van leerling-transformatie naar leraar-transformatie. De nieuwe interventies bestaan uit een aangepaste handleiding, bijgestuurde coaching-methodes en een online platform waar leraars ondersteuning en hulpmiddelen vinden. Marlies stond onder andere in voor het ontwerpen en testen van dit platform.

Overzicht alle projecten