Klant: Vlaams Instituut Gezond Leven

Uitdaging

Hoe kunnen we samen met de stakeholders in Vlaanderen iedere Vlaming zo veel mogelijk gezonde jaren garanderen?

Onderzoek

Twisted Studio coachte Vlaams Instituut Gezond Leven bij een uitgebreid vooronderzoek naar de noden van ouderen én hun intermediairs op vlak van gezond ouder worden. Vlaams Instituut Gezond Leven kiest hierbij voor een zo breed mogelijke variatie aan kwalitatieve onderzoekstechnieken. Er beweegt in Vlaanderen al erg veel rond gezond ouder worden, dus we besteedden voldoende tijd aan het in kaart brengen van de hiaten. Op basis van dit onderzoek werden de mogelijke uitdagingen en oplossingen bepaald.
Samen met vertegenwoordigers uit de verschillende groepen van betrokkenen werden hierin keuzes gemaakt en een focus bepaald. Vanuit deze focus vonden cocreatie-sessies met de betrokkenen plaats om tot ideeën en prototypes voor interventies te komen. Deze ideeën werden getest vooraleer gekozen werd voor (minstens) interventies die verder uitgewerkt werden.

Aanpak

Twisted Studio heeft een coachende rol bij het hele policy design traject en faciliteert de workshops en participatieve sessies.

Resultaat

Een intern document voor een sterk beleid rond gezond ouder worden, waarin de nodige strategische activiteiten zijn uitgestippeld over de tijd.

Voor lokale intermediairs: een interactieve inspiratietool vol user centered inzichten en bestaande good practise over gezond ouder worden.

Voor ouderen: ‘De Kwispelstappers’ een nieuwe methodiek om ouderen tot bewegen aan te zetten.

Hoe ‘De Kwispelstappers’ ontstond

Ouderen gaan op stap met een vrijwilliger en hond

De Kwispelstappers ontstond in co-designsessies die we in Aalst organiseerden. We legden het inzicht voor dat ouderen zoeken naar een betekenisvolle rol in de maatschappij. Ouderen willen bezig blijven en sociale contacten zijn daarbij belangrijk. Ook wisten we dat routines belangrijk zijn voor ouderen. Via creatieve methodieken lieten we ouderen en andere betrokkenen hiervan vertrekken om tot ideeën te komen voor een oplossing die de gezondheid kan bevorderen.

De ‘Hondjestoer’ kwam als één van de ideeën naar boven. Ouderen gaven aan dat een huisdier aan de basis van de oplossing ligt. Ons oorspronkelijke plan was om in samenwerking met het dierenasiel honden uit te laten in groep. Dit idee werd getest en geïtereerd in Aalst. Een samenwerking met het dierenasiel bleek niet zo eenvoudig als gedacht. Dus kozen we in een volgende test voor vrijwilligers die samen met hun hond en een groepje ouderen wilden wandelen. Dat bleek goed te lukken. Het concept was eenvoudig. Een groep ouderen gaat samen met vrijwilligers op stap met een hond in de eigen buurt. Een manier om meer te bewegen, andere ouderen uit de buurt te ontmoeten én voor dieren te zorgen. Belangrijke kenmerken van deze activiteit zijn laagdrempeligheid, plezier en veiligheid. Het is een gezonde activiteit, zonder dat het ‘erop ligt’. Ouderen kunnen meedoen om verschillende redenen. Op die manier bereik je een groter publiek.

Het idee kreeg de naam ‘De Kwispelstappers’ en werd verder uitgewerkt. In verdere tests zochten we naar goede types van routes, wandeltempo en naar de beste manieren voor implementatie. Zo wilden we een draaiboek maken dat bruikbaar is voor lokale diensten om vrijwilligers te vinden en om ouderen bekend te maken met ‘De Kwispelstappers’. Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkte deze tools na onze begeleiding verder uit op basis van een aantal richtlijnen die we hen meegaven. Uit de proefprojecten die het Vlaams Instituut Gezond Leven evalueerde bleek dat deelnemende ouderen meer bewogen en minder neerzaten. Daarnaast waren de aanwezigheid van de hond en het samen zijn een belangrijke motivator om deel te nemen aan het project.

Alle tools die je nodig hebt om ‘De Kwispelstappers’ naar je buurt te brengen, vinden lokale diensten hier.’

Overzicht alle projecten