Klant: Vlaams Instituut Gezond Leven

Uitdaging

Hoe kunnen we samen met de stakeholders in Vlaanderen iedere Vlaming zo veel mogelijk gezonde jaren garanderen?

Onderzoek

Twisted Studio coachte Vlaams Instituut Gezond Leven bij een uitgebreid vooronderzoek naar de noden van ouderen én hun intermediairs op vlak van gezond ouder worden. Vlaams Instituut Gezond Leven kiest hierbij voor een zo breed mogelijke variatie aan kwalitatieve onderzoekstechnieken. Er beweegt in Vlaanderen al erg veel rond gezond ouder worden, dus we besteedden voldoende tijd aan het in kaart brengen van de hiaten. Op basis van dit onderzoek werden de mogelijke uitdagingen en oplossingen bepaald.
Samen met vertegenwoordigers uit de verschillende groepen van betrokkenen werden hierin keuzes gemaakt en een focus bepaald. Vanuit deze focus vonden cocreatie-sessies met de betrokkenen plaats om tot ideeën en prototypes voor interventies te komen. Deze ideeën werden getest vooraleer gekozen werd voor (minstens) interventies die verder uitgewerkt werden.

Aanpak

Twisted Studio heeft een coachende rol bij het hele policy design traject en faciliteert de workshops en participatieve sessies.

Resultaat

Een intern beleidsdocument waarin de nodige strategische activiteiten zijn uitgestippeld over de tijd en in detail zijn beschreven.
Voor ouderen: een nieuwe methodiek om ouderen tot bewegen aan te zetten.
Voor lokale intermediairs: een interactieve inspiratietool vol user centered inzichten en bestaande good practise.

Overzicht alle projecten