Lopend project

Klant: ViGEZ, het Vlaams expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie.

Uitdaging

Hoe kunnen we samen met de stakeholders in Vlaanderen iedere Vlaming zo veel mogelijk gezonde jaren garanderen?

Onderzoek

Twisted Studio coacht ViGEZ bij een uitgebreid vooronderzoek naar de noden van ouderen én hun intermediairs op vlak van gezond ouder worden. ViGEZ kiest hierbij voor een zo breed mogelijke variatie aan kwalitatieve onderzoekstechnieken. Zo neemt ViGEZ de tijd voor interviews van intermediairs en experts, interviews van ouderen aan de hand van timelines, (participerende) observaties, immersie, en mogelijk zelfs via cultural probes. Daarnaast verzamelt ViGEZ literatuur en bestaande interventies. Er beweegt in Vlaanderen al erg veel rond gezond ouder worden, dus we besteden voldoende tijd aan het in kaart brengen van de hiaten. In het kader hiervan hielden we een workshop waarop vertegenwoordigers van relevante sectoren, doelgroepen en organisaties werkten aan een eerste afbakening van het project.

Op basis van dit onderzoek zullen de mogelijke uitdagingen bepaald worden. Samen met vertegenwoordigers uit de verschillende groepen van betrokkenen worden hierin keuzes gemaakt en wordt een focus gelegd. Vanuit deze focus zullen cocreatie-sessies met de betrokkenen plaatsvinden om tot ideeën en prototypes voor interventies te komen. Deze ideeën zullen getest worden vooraleer gekozen wordt voor (minstens) één interventie die verder wordt uitgewerkt en getest.

Aanpak

Twisted Studio heeft een coachende rol bij het hele traject en faciliteert de workshops en participatieve sessies.

Resultaat

Een door en door geteste aanpak/werkwijze in de steigers om gezond ouder worden te bevorderen op korte- en lange termijn. Dit kan een interventie zijn ter ondersteuning van de einddoelgroep (ouderen) of ter ondersteuning van de intermediairs (medewerkers van dienstencentra, bewegingscoaches, beleidsmedewerkers of andere).

Overzicht alle projecten