Klant: Netwerk Duurzame Mobiliteit, dat wil zorgen voor veilige, betaalbare en onschadelijke mobiliteit.

Met deze casus werd Twisted Studio geselecteerd voor de Service Design Award 19. Lees hier het gedetailleerde rapport.

Uitdaging

Hoe kunnen we gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het ontwerpen van een participatief mobiliteitsbeleid?

Onderzoek

Via interviews en observaties brengt de gemeente de problemen en noden van alle betrokkenen in afgebakende zones van geselecteerde gemeenten in kaart. Ook wordt inspiratie over innovatieve oplossingen uit binnen- en buitenland verzameld.

Aanpak

In 2016 faciliteerde Twisted Studio het “labo” in 3 piloot-gemeentes. Het proces bestond uit 3 cocreatiesessies met burgers, gemeenteraadsleden, handelaren en andere betrokkenen en mobiliteitsexperimenten. Via een reeks van actieve brainstorm-oefeningen en het bouwen van prototypes van innovatieve ideeën werd er gewerkt naar tastbare oplossingen. In elke gemeente werden deze in realiteit getest tijdens de Week van Mobiliteit. In 2017 coachte Twisted Studio de partners uit het Netwerk Duurzame Mobiliteit om dit proces in 10 gemeenten zelf te leiden. We coachten ook de Stad Hoogstraten bij het uitrollen ervan. De Stad werd in 2019 een van de drie genomineerden voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs van Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Resultaat

Een gedetailleerd plan voor elke gemeente voor betere mobiliteit en leefbaarheid in een afgebakende zone.
Dit project groeide uit tot een jaarlijkse campagne, in een vorm die elk jaar meer verantwoordelijkheid aan de betrokken gemeenten laat. In 2019 ondersteunden we het Netwerk Duurzame Mobiliteit bij het concipiëren van een opleidingsprogramma.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit gaf het “labo” de naam Laboratoria Mobiele Alternatieven, kortweg LaMA.

Overzicht alle projecten