Klant: Netwerk Duurzame Mobiliteit, dat wil zorgen voor veilige, betaalbare en onschadelijke mobiliteit.

Uitdaging

Hoe kunnen we gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het ontwerpen van een participatief mobiliteitsbeleid?

Onderzoek

Via interviews en observaties brengt het Netwerk Duurzame Mobiliteit de problemen en noden van alle betrokkenen in afgebakende zones van geselecteerde gemeenten in kaart. Daarnaast brengt het de expertise op tafel van haar kernleden, en bestaande studies over mobiliteit in middelgrote steden. Ook wordt inspiratie over innovatieve oplossingen uit binnen- en buitenland verzameld.

Aanpak

In 2016 faciliteerde Twisted Studio het “labo” in 3 piloot-gemeentes. Het proces bestond uit 3 cocreatiesessies met burgers, gemeenteraadsleden, handelaren en andere betrokkenen en mobiliteitsexperimenten. Via een reeks van actieve brainstorm-oefeningen en het bouwen van prototypes van innovatieve ideeën werd er gewerkt naar tastbare oplossingen. In elke gemeente werden deze in realiteit getest tijdens de Week van Mobiliteit. In 2017 coachte Twisted Studio de partners uit het Netwerk Duurzame Mobiliteit om dit proces in 10 gemeenten zelf te leiden.

Resultaat

Een gedetailleerd plan voor elke gemeente voor betere mobiliteit en leefbaarheid in een afgebakende zone.
Dit project groeide uit tot een jaarlijkse campagne, in een vorm die elk jaar meer verantwoordelijkheid aan de klant en de betrokken gemeenten laat.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit gaf het “labo” de naam Laboratoria Mobiele Alternatieven, kortweg LaMA.

Overzicht alle projecten