Een medewerker vult een canvas voor future scenario's in