Klant: Stad Hoogstraten

Uitdaging

Hoe kunnen we samen met de sleutelfiguren binnen de stadsadministratie cruciale knopen doorhakken voor een realistisch en dynamisch participatiebeleid?

Doel

De Stad Hoogstraten kiest voor meer participatie van de inwoners en wil dit reflecteren in een sterk beleidsplan. Er werd een werkgroep Participatie en Inspraak opgestart. Deze werkgroep zocht inspiratie en een creatieve begeleiding om de neuzen in dezelfde richting te brengen voor het participatiebeleid. Ze zochten beter inzicht in wat mogelijk is binnen de Stad. Daarnaast wilden ze scherp krijgen wat de visie van de Stad is over inspraak en participatie.

Aanpak

We organiseerden een dag in twee delen. Een eerste deel van de dag werkten we met alle sleutelfiguren van de relevante diensten. We presenteerden good practise over participatief beleid ter inspiratie. We stelden de nodige vragen en zorgden voor discussie op een gestructureerde manier. We ontwikkelden een canvas op maat op basis van de principes van design thinking en future scripting. Een tweede deel van de dag werkten we met de werkgroep Participatie en Inspraak. We inventariseerden de ideeën voor een nieuw participatiebeleid en zetten acties uit over de tijd. In groepjes concretiseerden deze acties.

Resultaat

  • Een eerste ruwe versie van het beleidsplan.
  • Een eerste ruwe planning voor de beleidsperiode van het huidige bestuur.
  • Een gedragen visie over het participatiebeleid over diensten heen, van zowel de stad als het sociaal huis.
  • Een geïnspireerde en gedynamiseerde werkgroep.
Overzicht alle projecten