Elizabeth was de voorbije jaren de drijvende kracht achter het Vlaamse Forum voor Jongeren, Relaties en Seksualiteit. Daar ontstaat de jaarlijkse campagne Week van de Lentekriebels.

Uitdaging

Hoe kunnen we jaarlijks een succesvolle campagne ontwerpen die de begeleiders van kinderen en jongeren stimuleert en ondersteunt bij het geven van kwalitatieve vorming?

Onderzoek

Elk jaar bekijkt Elizabeth met collega’s het bestaande onderzoek over het jaarthema. Daarnaast wordt op een bijeenkomst met jongeren en via sociale media het thema geëxploreerd. Indien nuttig wordt participatief onderzoek gedaan, zoals in 2015 gebeurde rond het thema schoonheidsidealen. Elizabeth en collega’s leerden via doe-opdrachten over de ervaring van kinderen met het thema. Elizabeth kwam tot het inzicht dat kinderen het vooral moeilijk hebben met anders zijn. Ze nam dit als één van de ontwerpuitdagingen.

Aanpak

Elizabeth liet de ontwikkeling van de campagne elk jaar meer evolueren naar een co-creatief project. Er is bij elke stap participatie van betrokkenen uit relevante sectoren, en kinderen en jongeren. In 2015 waren er twee co-creatiebijeenkomsten. Daar werden ideeën bedacht en keuzes gemaakt voor de verschillende campagne-onderdelen. Via mail en facebook werden testversies van campagne-onderdelen voorgelegd aan betrokkenen en jongeren. Elizabeth bevroeg daarnaast kinderen van het 5de en 6de studiejaar bij de verschillende fases van campagnebeeld-ontwerp.

Resultaat

Een campagne met jaarlijks thema waar elk jaar meer dan 20 organisaties achter staan.

Deze bestaat telkens uit:
Een campagne-beeld
Een online campagne-pagina
Vormingsmateriaal
Online content voor ouders,leraren en beleidspersoneel
Online content voor jongeren
Een studiedag voor leraren en begeleiders van kinderen en jongeren

Overzicht alle projecten