Elizabeth is één van de oprichters van Dine With Us.

Uitdaging

Hoe kunnen we betere leermogelijkheden creëren voor nieuwkomers in België?

Onderzoek

Het designteam sprak experten over integratienoden van nieuwkomers en ontdekte dat er niet meteen een gebrek is aan formele initiatieven. Een belangrijk inzicht was dat nieuwkomers snel een netwerk in België opbouwen, maar dat dit netwerk meestal bestaat uit mensen met dezelfde vragen en weinig antwoorden. Zo missen ze heel wat kansen. De muur tussen nieuwkomers en locals blijkt te hoog. Het team selecteerde dit laatste als ontwerp-uitdaging.

Aanpak

Het team hield een ideeënsessie en selecteerde daaruit als meest belovende een idee om etentjes met nieuwkomers te organiseren bij mensen thuis. Ze prototypeerden via een story board en vroegen feedback van potentiële gebruikers. Daarbij werd het belang van gelijke rol van nieuwkomers en de lokale burger duidelijk. Verder onderzoek wees uit dat er reeds gelijkaardige initiatieven bestonden in binnen- en buitenland. Hieruit leerde het team het belang van het informele en de nood aan een licht engagement. Het concept kreeg zoveel positieve aandacht dat het team besloot het te implementeren.

Resultaat

Dine With Us, een initiatief dat een nieuwkomer en een ‘local’ met elkaar matcht. Daarna is het aan hen om samen een etentje te organiseren en elk enkele vrienden of hun familie uit te nodigen.

Overzicht alle projecten