Klant: publiq

Uitdaging

Hoe kunnen we families met jonge kinderen meer en beter laten participeren in het vrijetijdsaanbod?

Opdracht

publiq is een nieuwe organisatie, samengesteld uit het vroegere Cultuurnet Vlaanderen. Ze omvat verschillende organisaties met een lange geschiedenis en gekend aanbod. publiq merkt dat families met jonge kinderen hun weg niet altijd vinden naar het vrijetijdsaanbod en willen te weten komen wat zij kunnen doen om dat te verbeteren. Zelf zijn ze geen aanbieder van vrijetijdsactiviteiten, dus is het belangrijk om ook de noden en wensen van de aanbieders te kennen, én om hen zoveel mogelijk te betrekken.

Aanpak

We kregen de vraag om voor een beperkt budget en korte tijdspanne, én voor een complexe vraag, een traject uit te tekenen. Dit zijn exact de omstandigheden waarbij een Design Sprint* tot goede resultaten kan leiden. Dus dat is wat we deden. Op vijf dagen doorliepen we samen een volledig design proces: van interviews van betrokkenen, over bedenken van ideeën, het bouwen van een prototype van de dienstverlening, tot en met testen van dit prototype.

*Design Sprint werd honderden malen uitgeprobeerd bij Google Ventures vooraleer wij de methode hier gebruikten.

Resultaat

Een getest prototype van een dienstverlening die aanbieders van vrijetijds-activiteiten ondersteunt in het toegankelijk worden voor families met jonge kinderen. Het prototype omvatte een eerste draft van een manifest, een interactieve test die aanbieders toont waarin ze kunnen groeien, en een opleidings-/netwerkevenement. Daarnaast beschikt publiq over een lijst van nodige aanpassingen aan het prototype en inzichten over de meer – en minder succesvolle aspecten ervan.
publiq ging na de sprint verder met het doorontwikkelen van het prototype. Dat leidde enkele maanden later tot de lancering van www.familiemanifest.be.

Overzicht alle projecten