Wanneer je bottom-up een beleidsplan wil ontwikkelen.